Nieuwsitems over project Missiehuis Hoorn leest u hieronder.

23 augustus 2018

Verkoopevent op 22 september 2018 in herfstpracht landgoed Missiehuis

Op de eerste zaterdag van de herfst, 22 september, organiseert De Nijs Projectontwikkeling een verkoopevent voor de eerste fase van het project Missiehuis.

Lees verder
23 juli 2018

Verkoopdoek geplaatst!

De nieuwe site van Missiehuis Hoorn is live en het verkoopdoek is geplaatst!

11 juli 2018

School sluit overeenkomst voor vestiging op terrein Missiehuis

De School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) heeft ingestemd met de vestiging van een middelbare school in de achterzijde van het bestaande Missiehuis. Hiermee is een nadere invulling gegeven aan onze ambitie om van het Missiehuis een locatie te maken om te wonen, ontwikkelen, verblijven en te ontspannen.

Lees verder
05 juli 2018

Bestemmingsplan onherroepelijk

De gemeente Hoorn heeft het bestemmingsplan Missiehuis Hoorn onherroepelijk vastgesteld.

Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in onze ambitie om het gebied terug te brengen naar wat het ooit was. Een gebied om te wonen, ontwikkelen, verblijven, ontspannen en tot rust te komen.

Disclaimer
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De verstrekte informatie kan niet aangemerkt worden als een aanbod en is ook niet bedoeld als vervanging van deskundig persoonlijk advies. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de informatie die u aantreft. De Nijs heeft deze website zorgvuldig samengesteld. De Nijs garandeert niet dat de website altijd foutloos functioneert. Dit geldt ook voor de inhoud van de verstrekte informatie. De Nijs is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden. De Nijs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie van derden die beschikbaar is via “links” op de website. De Nijs is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en databankrechten van deze en andere website(s) van De Nijs. Bezoekers zijn gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Het is zonder voorafgaande toestemming van De Nijs niet toegestaan de inhoud of een functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op andere wijze kenbaar te maken. Informatie die u rechtstreeks per e-mail verzendt of die u via deze website naar De Nijs stuurt is niet beveiligd. Verzending geschiedt dan ook op eigen risico.